Posts in concerts
Bridge to Liberation 21 september 2018

Een onvergetelijke herdenking die verbindt

Het Gelders Orkest is het muzikale middelpunt tijdens het evenement Bridge to Liberation Experience in ArnhemEen multimediaal concert met verzet als thema. Onder leiding van de Zweedse dirigent Per-Otto Johansson komt het showconcert tot leven in deze zeer bijzondere herdenking. Een verbindende herdenking bij de beroemde John Frostbrug in Arnhem.

Multimediaal herdenkingsconcert

Het mag dan al 74 jaar geleden zijn, voor Arnhem is de John Frostbrug nog steeds de herinnering aan de lastige, maar onvermoeibare strijd om Nederland zijn vrijheid terug te geven. Al weer enkele jaren vindt op de brug het evenement Bridge to Liberation Experience plaats, een onvergelijkelijk multimediaal spektakel dat alle Arnhemmers, maar ook publiek van ver daarbuiten in herdenking met elkaar verbindt. Thema van dit jaar is verzet. Hoe moet je als mens in verzet komen als je vrijheid bedreigd wordt? Of als je vrijheid zelfs wordt afgenomen?

Opkomen voor vrede en vrijheid

In de oorlogsjaren hebben talloze Nederlanders dit verzet ter hand genomen. Meestal waren het geen grote heldendaden, maar kleine geweldloze uitingen van protest tegen de bezetter die de mensen moed gaven en motiveerden niet op te geven. Juist die kleine verzetsdaden kunnen een inspiratie zijn in onze tijd. Je verzet tonen als de vrijheid van je medemensen wordt afgenomen. Het nieuwe verzet anno 2018 is ergens vóór te gaan staan. Het is een protest voor vrijheid. En een protest tegen terrorisme en polarisering en de onverzettelijke wil op te komen voor vrede en vrijheid.

Rond deze thematiek komt dit spectaculaire showconcert tot leven. Het Gelders Orkest onder leiding van de Zweedse dirigent Per-Otto Johansson is het muzikale middelpunt van deze zeer bijzondere avond.

https://youtu.be/OeRrN3dFagE

https://youtu.be/Qvl4B-3bAyE

Read More